Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Komunikaty

07.12.2021
Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - konserwator.
Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - konserwator.
07.12.2021
Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - sprzątaczka.
Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - sprzątaczka.
07.10.2021
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w wymiarze niepełnego etatu (3/5 etatu) na czas nieokreślony.
04.08.2021
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu
OSW nr 2 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Mercedes - Benz Sprinter 413 CDI

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12.08.2021r. o godz. 11.00.

Oferty zostaną otwarte dnia 12.08.2021r. o godz. 11.15.

W pozostałym zakresie ogłoszenie nie ulega zmianie.

Zmienione ogłoszenie przekazujemy w załączeniu.

15.06.2021
Zamówienie publiczne

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (bez negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na Remont części pomieszczeń w piwnicach budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

11.06.2021
Oferta pracy

Dyrektor OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze główna księgowa - na zastępstwo.

10.06.2021
Oferta pracy
Dyrektor OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, ogłasza III nabór na wolne stanowisko urzędznicze - samodzielny referent.
25.05.2021
Ogłoszenie o przetargu
Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (bez negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na Remont części pomieszczeń w budynku nr 5 Ośrodka Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
21.05.2021
Oferta pracy
Dyrektor OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędznicze - samodzielny referent.
16.04.2021
Oferta pracy
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - sekretarz.