Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Komunikaty

30.06.2020
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty remontowe Remont budynku z węzłem centralnego ogrzewania oraz wymiana windy towarowej w budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
30.04.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane - Remont części korytarzy i pomieszczeń w budynku nr 3 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
26.03.2020
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane - Remont części korytarzy i pomieszczeń w budynku nr 3 OSW nr 2 dlaNiesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, dla potrzeb Wczesnego Wspomagania.
10.01.2020
Plan zamówień
Plan zamówień publicznych na 2020 rok.
02.01.2020
Przekaż 1%
Przekaż 1% na rzecz wychowanków OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
05.12.2019
Sprzedaż środka trwałego

OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie podaje do publicznej wiadomości wykaz środka trwałego przeznaczonego do zbycia w trybie składania ofert.

20.11.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: Przeprowadzenie weekendowych warsztatów terapeutycznych dla dzieci i rodziców/opiekunów w ramach projektu: „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”.
19.11.2019
Zapytanie ofertowe - TIK
Zapytanie ofertowe na organizację zajęć TIK programowanie z wykorzystaniem robotów (ozobotów i innych), w ramach projektu pn  „Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”.
19.11.2019
Zapytanie ofertowe - hipoterapia
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć hipoterapii w ramach projektu: „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”.
14.11.2019
Informacja o wyniku postępowania

Dot. Zamówienia na usługi społeczne pn. Przeprowadzenie weekendowych warsztatów terapeutycznych dla dzieci i rodziców/opiekunów w ramach projektu: „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”.