Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Komunikaty

01.04.2021
Oferta pracy
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent.
01.04.2021
Oferta pracy
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - sekretarz.
16.03.2021
Oferta pracy
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista.
18.02.2021
Oferta pracy

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista.

 

29.01.2021
Ogłoszenie o przetargu
OSW nr 2 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes – Benz 120 Vito CDI
11.12.2020
Oferta pracy

Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - st.sprzątaczka na czas określony czas zastępstwa za nieobecnego pracownika w wymiarze pełnego etetu.

19.11.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO na dostawę samochodu osobowego (8 - osobowego).
04.11.2020
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO na dostawę wyposażenia dla specjalistycznej pracowni terapeutycznej integracji sensorycznej oraz przedszkola realizującego Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
30.06.2020
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty remontowe Remont budynku z węzłem centralnego ogrzewania oraz wymiana windy towarowej w budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
30.04.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane - Remont części korytarzy i pomieszczeń w budynku nr 3 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie