Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Komunikaty

11.06.2021
Oferta pracy

Dyrektor OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze główna księgowa - na zastępstwo.

10.06.2021
Oferta pracy
Dyrektor OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, ogłasza III nabór na wolne stanowisko urzędznicze - samodzielny referent.
25.05.2021
Ogłoszenie o przetargu
Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (bez negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na Remont części pomieszczeń w budynku nr 5 Ośrodka Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
21.05.2021
Oferta pracy
Dyrektor OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędznicze - samodzielny referent.
16.04.2021
Oferta pracy
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - sekretarz.
13.04.2021
Ogłoszenie o przetargu

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę autobusu. 

01.04.2021
Oferta pracy
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent.
01.04.2021
Oferta pracy
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - sekretarz.
16.03.2021
Oferta pracy
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista.
18.02.2021
Oferta pracy

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista.