Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Sprzedaż środka trwałego

OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie podaje do publicznej wiadomości wykaz środka trwałego przeznaczonego do zbycia w trybie składania ofert.