Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Lekcje z internetu

Konsultacje dla uczniów  Informacja dla Rodziców.  Informuję, że poza ustalonym harmonogramem zajęć od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00 wychowawcy w internacie, online pomagają w odrabianiu zdalnych prac domowych.