Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Władze i członkowie

Aktualny władze Stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes - Beata Duszyńska
Wiceprezes – Katarzyna Morawska
Skarbnik – Przemysław Gleske

Komisję Rewizyjną tworzą:
Anna Świetlik – Ciba
Maciej Zagórowicz

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Przyjaciół Niesłyszących
Adres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/stowarzyszenie/wladze-i-czlonkowie