Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Władze i członkowie

Aktualny władze Stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes - Alicja Miotk - Górska
Wiceprezes – Izabela Tatarczuk
Skarbnik – Elżbieta Dobke
Sekretarz - Anna Świetlik – Ciba

Komisję Rewizyjną tworzą:
Dorota Okrój
Magdalena Gołowacz
Bożena Block

Deklaracja członkowska
Adres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/stowarzyszenie/wladze-i-czlonkowie