Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Zamówienie publiczne

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (bez negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na Remont części pomieszczeń w piwnicach budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

 

Pełna dokumentacja postępowanie jest dostępna na stronie:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470287