Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO na dostawę wyposażenia dla specjalistycznej pracowni terapeutycznej integracji sensorycznej oraz przedszkola realizującego Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
w ramach projektu pn „Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Informacja z dnia 12 listopada 2020 załącznik - wyjasnienia tresci SIWZ 1.pdf

Informacja z dnia 16 listopada 2020 załącznik - informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z dnia 19 listopada 2020 załącznik - informacja o wyniku przeatrgu.pdf