Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty remontowe Remont budynku z węzłem centralnego ogrzewania oraz wymiana windy towarowej w budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Załączniki


Informacja z dnia 09 lipca 2020 r. Załącznik: wyjasnienia tresci SIWZ


Informacja z dnia 15 lipca 2020 r. Załącznik: informacja z otwarcia ofert


Informacja z dnia 17 lipca 2020 r. Załącznik: informacja o wyniku przetargu


Informacja z dnia 06 sierpnia 2020 r. Załącznik: informacja o wyborze kolejnej oferty