Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Przebudowa budynku nr 3 OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie z instalacją wewnątrz budynku pionowego dźwigu osobowego zapewniającego komunikację dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Przebudowę budynku nr 3 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiegow Wejherowie z instalacją wewnątrz budynku pionowego dźwigu osobowego zapewniającego komunikację dla osób niepełnosprawnych.


Pełna dokumentacja postępowanie jest dostępna na stronie:
 
 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/569462