Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane - Remont części korytarzy i pomieszczeń w budynku nr 3 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
Informacja z dnia 08.05.2020 - wyjaśnienia treści SIWZ (w załączniku).

Informacja z dnia 15.05.2020 - informacja z otwarcia ofert (w załączniku).

Informacja z dnia 29.05.2020 - informacja o wyniku postępowania (w załączniku)


Załączniki