Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 EURO na dostawę samochodu osobowego (8 - osobowego).