Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane - Remont części korytarzy i pomieszczeń w budynku nr 3 OSW nr 2 dlaNiesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, dla potrzeb Wczesnego Wspomagania.
Ogłoszenie

Załączniki

Dnia 31 marca 2020 dodano załączniki:

  • zmiana ogłoszenia 31_03_2020
  • zmiany treści SIWZ 31_03_2020

Dnia 03 kwietnia 2020 dodano załącznik:

  • wyjasnienia tresci SIWZ 03_04_2020


Dnia 07 kwietnia 2020 dodano załącznik:

  • informacja o uniewaznieniu przetargu