Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Informacja o wyniku postępowania

Dot. Zamówienia na usługi społeczne pn. Przeprowadzenie weekendowych warsztatów terapeutycznych dla dzieci i rodziców/opiekunów w ramach projektu: „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”.