Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: Przeprowadzenie weekendowych warsztatów terapeutycznych dla dzieci i rodziców/opiekunów w ramach projektu: „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”.