Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Karta zgłoszenia

Prosimy o złożenie poniżej zamieszczonej karty zgłoszenia ucznia do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021