Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Oferta edukacyjna

Rekrutacja


Informujemy, że przyjmujemy dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej. Oddziały szkolne mogą liczyć od 2 do 4 uczniów.
Dzieci realizują podstawę programową, wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Oferujemy uczniom ze spektrum autyzmu wsparcie, indywidualizację, dostosowaną organizację procesu nauczania i terapii, odpowiednie
wyposażenie sal lekcyjnych oraz integrację z pozostałymi uczniami na terenie szkoły.


KSZTAŁCENIE ZAWODOWE


 • Technikum nr 4
  • technik informatyk
  • technik budownictwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik ogrodnik
  • fototechnik
  • technik pszczelarz
  • technik hotelarstwa • Praktyczna Nauka Zawodu
  • Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe odbywają się na terenie szkoły oraz u pracodawców w kraju i za granicą