Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Zawieszenie zajęć

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.
Uczniowie klas I-III oraz dzieci z przedszkola mają zajęcia stacjonarne.

11, 12, 13 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną do 29 listopada 2020 r.
Kolejne komunikaty będą publikowane na bieżąco.