Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Wiem co jem - profilaktyka prozdrowotna

Podczas piątkowych (06.05.2022) warsztatów młodzież miała okazję do poszerzenia wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia, konsumpcji w pięciu kolorach i stałych godzinach przyjmowanych posiłków.
Stosowania podstawowych zasad dających możliwość prawidłowego funkcjonowania organizmu i wykorzystywania produktów mających rekomendowane ilości wartości odżywczych, minerałów, aminokwasów. Zaproszona prelegentka (pielęgniarka szkolna) przypominała młodzieży o konieczności picia wody w celu nawadniania organizmu. Na zakończenie uczniowie zrealizowali test podsumowujący posiadaną i pozyskaną wiedzę podczas realizowanych warsztatów.