Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 12 i 13 marca br. w Ośrodku odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzący przybliżyli uczniom sens tego wyjątkowego czasu.

Chrzest św. to pierwszy sakrament,  od którego zaczęła się nasza przyjaźń z Jezusem i do czego jesteśmy wezwani – to temat, nad którym pochylili się nasi uczniowie podczas  pracy w grupach. Centralnym punktem Rekolekcji była przeżywana wspólnie z całą społecznością szkolną  Msza święta, której przewodniczył ks. Zenon. Następnie razem udaliśmy się na Drogę Krzyżową na Kalwarii Wejherowskiej.

Rekolekcji były dla nas czasem powrotu do Jezusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz wezwaniem do czynienia miłosierdzia.