Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Premiera filmu ”Światozmieniacze”

Dziś 04 marca b.r. mieliśmy okazję gościć w murach naszego Ośrodka wielu znamienitych gości, którzy przybyli do nas na premierę filmu ”Światozmieniacze”.

Uczniowie naszego ośrodka - we współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w Wejherowie - nakręcili 3 odcinkowy film edukacyjny pt. "Światozmieniacze".

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Ewelina Lulińska, która przywitała gości, wszystkich uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej i ich rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz pracowników Ośrodka.

Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Miasta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych, pan Andrzej Gorczycki, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, pani Magdalena Piotrzkowska z wejherowskiej EkoFabryki, osoba odpowiedzialna za projekt „Edukacja bez ograniczeń”, pan Kamil Kamiński z Nottin Studio, scenarzysta, reżyser oraz operator filmu pt. „Światozmieniacze”.

W swoim wystąpieniu pani Dyrektor Ewelina Lulińska podkreśliła fakt, iż film porusza nie tylko tematykę prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, ale pokazuje również sposoby na ich ograniczanie. Uświadamia nam, że każdy ma wpływ na środowisko, a nasze codzienne wybory oraz nawyki mają znaczenie.

Aktorzy występujący w filmie otrzymali gromkie brawa, liczne wyrazy uznania i podziękowania za swoją pracę. W filmie wystąpili:

· Norbert Letkiewicz

· Zuzanna Mazur

· Małgorzata Słomińska

· Oskar Regliński

· Kamil Gawron

· Natalia Więckowska

· Weronika Angel

· Kornelia Szachta - Nowak

· Kacper Regliński

· Mateusz Gretkowski

· Tatiana Konkel

· Dawid Myszk

· Marta Rozbicka

Pani Dyrektor Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących wraz z gronem pedagogicznym oraz aktorami filmu „Światozmieniacze” serdecznie podziękowała panu Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi, zastępcy prezydenta Miasta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych za wsparcie finansowe przedsięwzięcia oraz panu Prezesowi Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, Andrzejowi Gorczyckiemu za wrażliwość na potrzeby osób niesłyszących, szansę współpracy z kreatywną ekipą, możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń oraz za wiarę w naukę przez aktywność i zabawę.

Uczniowie wręczyli podziękowania pani Magdalenie Piotrzkowskiej, osobie odpowiedzialnej za projekt, za bezwarunkowe wsparcie, niezwykłe i ciekawe doświadczenie w czasie realizacji filmu oraz panu Kamilowi Kamińskiemu za wspaniałe ujęcia, cenne wskazówki oraz anielską cierpliwość.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Edukacja bez ograniczeń" dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Galeria zdjęć