Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Powrót do szkoły

Przedstawiamy harmonogram powrotu wychowanków do nauki stacjonarnej w naszym Ośrodku.
Od 26 kwietnia 2021 Przedszkole i Szkoła Podstawowa.
Od 05 maja 2021 Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Od 10 maja 2021 wszystkie oddziały szkół ponadpodstawowych.

Będzie możliwość pozostania w internacie w każdy weekend maja.