Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Obchody 100-lecia Ośrodka

18 czerwca 2021 roku, z okazji 100-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zorganizowano Galę Jubileuszową w Filharmonii Kaszubskiej.

Przed rozpoczęciem Gali Jubileuszowej Ośrodka w wejherowskiej kolegiacie miała miejsce uroczysta Msza św., którą odprawił ks. prałat Tadeusz Reszka. Nabożeństwo uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych, w tym poczet sztandarowy jednostki Marynarki Wojennej RP  i orkiestra dęta w strojach kaszubskich.


W trakcie Gali Jubileuszowej wykonano Hymn Ośrodka zatytułowany "Język Życia" ze słowami Tomasza Fopke i muzyką Weroniki Korthals-Tartas. Ten melodyjny utwór zaśpiewała osobiście Weronika Korthals-Tartas wraz z grupą taneczno-wokalną uczniów, za co wykonawcy i twórcy zebrali gorące brawa. W trakcie gali uczestnicy tego wydarzenia obejrzeli scenkę teatralną oraz film nakręcony przez uczniów obrazujący działalność i wizerunek Ośrodka. Uznanie wzbudziły zarówno umiejętności komunikacji głosem w wykonaniu niesłyszących i słabosłyszących uczniów zaprezentowane w trakcie nagrywania filmu, jak również nowocześnie rozbudowana baza edukacyjna z pracowniami do nauki zawodu i obiektami sportowymi, które dzięki zdjęciom z drona, można było zobaczyć jak wyglądają z lotu ptaka.


Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, któremu towarzyszył zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, z okazji Jubileuszu 100-lecia szkoły przekazał na ręce dyrektor Eweliny Lulińskiej Medal Miasta Wejherowa.


Z okazji Jubileuszu zasłużeni i wyróżniający się pracownicy tej placówki zostali uhonorowani nagrodami Marszałka Województwa Pomorskiego i nagrodami Dyrektora Ośrodka. Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymali: dr Ewelina Lulińska, Anna Twardowska-Gac, Marzenna Garbacz, Maciej Zagórowicz, Katarzyna Malinowska-Rezk i Anna Świetlik-Ciba. Pani Dyrektor Ewelina Lulińska z okazji świętowanego Jubileuszu odebrała dowody uznania, gratulacje i życzenia od zaproszonych gości.


Podczas gali List Prezydenta RP skierowany do dyrekcji, pracowników i uczniów Ośrodka odczytał Piotr Karczewski - doradca Prezydenta RP, wiceprzewodniczący Zarządu Sejmiku Województwa Pomorskiego. Życzenia Pani Dyrektor złożył też współpracujący z OSW nr 2 poseł Kazimierz Plocke. Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk przekazał na rzecz Ośrodka dotację w wys. 100 tys. zł oraz kluczyki do osobowego busa marki Mercedes, który został ustawiony przed wejściem do Filharmonii Kaszubskiej.


Z życzeniami i gratulacjami dla Jubilata wystąpili m.in. członek zarządu woj. Pomorskiego Józef Sarnowski, dyrektor departamentu edukacji i sportu woj. pomorskiego Adam Krawiec,  byli wicemarszałkowie sejmiku pomorskiego Krzysztof Trawicki i Czesław Elzanowski, dyrektor strategii i nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Jerzy Wiśniewski, wizytator Lucyna Choszcz, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej - Zbigniew Stencel, starszy wejherowskiego cechu Ryszard Pionk i inni.


W uroczystości uczestniczył były dyrektor Ośrodka Ryszard Gazda, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, delegacje szkół bliźniaczych z całej Polski, przedstawiciele Rady Rodziców, wychowankowie, rodzice uczniów i pracownicy Ośrodka.


Zapraszamy do galerii zdjęć.

Relacja telewizyjna.