Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Niezapomniana wycieczka!

18.05.2021r. uczniowie Ośrodka dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie odwiedzili 43 Batalion Saperów FOW w Rozewiu.
Celem wizyty było zapoznanie z podstawowym sprzętem znajdującym się na wyposażeniu jednostki oraz przeprowadzenie szkolenia profilaktycznego z zasad reagowania w przypadku znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.