Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Innowacja pedagogiczna „Wieżowiec”

W ramach innowacji pedagogicznej „Wieżowiec” uczniowie Technikum przedstawili prezentację multimedialną „System monetarny w okresie międzywojennym”.


W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości uczniowie przygotowali teoretyczną część prezentacji, natomiast podczas zajęć z informatyki utworzyli prezentację multimedialną.

Najciekawszą prezentację multimedialną przygotował Mikołaj Kaczmarczyk i przedstawił ją koleżankom i kolegom. Gratulujemy Mikołajowi :)