Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Szkoła Promująca Zdrowie to program, który od 30 lat jest wdrażany w szkołach w całej Polsce, mający na celu poprawę samopoczucia i zdrowia społeczności szkolnej – zarówno uczniów, jak i pracowników. Dzięki różnorodnym działaniom mogą oni uczyć się, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko.

Nasz Ośrodek uczestniczy w tym programie już od 2013 roku, a w 2017 roku uzyskał Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W piątek, 18 listopada, w hali sportowej odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć i wyników autoewaluacji działań Szkoły Promującej Zdrowie szkoły ponadpodstawowej.

Wydarzenie rozpoczęło się pokazem sportowo-tanecznym przygotowanym przez naszego nauczyciela wychowania fizycznego, pana Szymona Patoka, oraz panie Agatę i Zuzannę Syskie.

Następnie, Pani dyrektor Ewelina Lulińska otworzyła to uroczyste spotkanie, witając serdecznie przybyłych gości oraz całą społeczność szkolną. W swoim przemówieniu Pani dyrektor podkreśliła, że szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Niezmiernie ważne jest dla nas, aby w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska.

Po wystąpieniu Pani dyrektor członkowie Zespołu ds. promocji zdrowia zaprezentowali działania szkoły ponadpodstawowej, propagujące zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną oraz aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu. Koordynator programu, pani Patrycja Damaszke-Heft, przedstawiła natomiast wyniki autoewaluacji. Głos zabrała również pani Teresa Burczyk, Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie.

Formalną część spotkania zakończyło przedstawienie „Rzepka” w wykonaniu uczniów, skierowane do naszych najmłodszych uczniów. Następnie, wszyscy uczestnicy oraz uczniowie mogli wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach i grach sportowych. Mogli spróbować swoich sił w carvingu, czyli tworzeniu dekoracji z warzyw i owoców, pomalować twarze oraz powycinać warzywa i owoce z filcu. Na stanowisku podologicznym uczestnicy mogli skorzystać ze specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego badanie i ocenę wad stóp, a na szukających chwili odprężenia czekało stanowisko z masażem. Ponadto, uczestnicy mogli pograć w tenisa stołowego oraz wspinać się na ściance pod czujnym okiem naszej przeszkolonej kadry.

Serdecznie dziękujemy Powiatowemu Zespołowi Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie, Podoclinic oraz Carving-Art za wsparcie w organizacji tego szczególnego dla nas dnia.


Galeria zdjęć DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Film DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ