Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Dentobus

01 marca 2024 r. do naszej szkoły przyjechał Dentobus w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie.

Dentobus, to nowoczesny  w pełni wyposażony stomatologiczny gabinet zabiegowy, który dysponuje  m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

Możliwość udzielania takiego świadczenia stomatologicznego miało na celu zwiększenie dostępności profilaktyki i leczenia dla dzieci oraz młodzieży, by w przyszłości ograniczyć miejscowe i ogólnorozwojowe następstwa choroby próchnicowej zębów.

W trakcie wizyty dentobusu lekarz stomatolog przeprowadził indywidualne badania stomatologiczne.

Po przeglądzie uczniowie otrzymali informacje o stanie uzębienia oraz wskazówki do utrzymania zdrowego uśmiechu.

Mamy nadzieję, że dostęp do profilaktyki stomatologicznej przybliży naszym uczniom temat higieny jamy ustnej i zmniejszy lęk przed wizytami u dentysty.