Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Budowanie relacji-znaczenie przyjaźni-integracja

W klasie II SzPdP zakończył się cykl zajęć poświęconych tematyce umiejętnego budowania relacji, szacunku i tolerancji. 


Podczas zajęć rozwijano świadomość znaczenia istniejących kontaktów rówieśniczych i wpływu na dalsze życie. Budowania samoświadomości i tego, że wszyscy żyjemy w grupie społecznej a sieć kontaktów wpływa na nasze samopoczucie i budowanie przynależności. Podczas wspólnych warsztatów zapoznaliśmy się z tym co nas rożni co łączy, a to poszerzyło perspektywę  uczniów.