Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Cele i statut

Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących

Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących to organizacja pozarządowa powstała w sierpniu 2003 roku jako wyraz empatii dla osób z wadami słuchu. Chcemy wspierać ich wszechstronny rozwój i pełną integracją społeczną.

Zgodnie ze statutem, nasze cele to:

Zapraszamy do wspólnego realizowania w/w celów, które dla nas są powinnością. Nie pozwólmy na wykluczenie społeczne osób niesłyszących.

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Niesłyszących
Adres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/stowarzyszenie/cele-i-statut