Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Przekaż 1%

Przekaż 1% na rzecz wychowanków OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
Adres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/komunikaty/przekaz-1/rrp