Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.
W ramach programu został zakupiony sprzęt informatyczny za blisko 109 tysięcy zł (108 934 zł, , 87 tysięcy otrzymaliśmy w ramach programu „Cyfrowa szkoła”, 21 800 zł to wkład własny organu prowadzącego), z którego będzie można korzystać podczas wszystkich lekcji. Wszyscy uczniowie klas IV-VI otrzymali komputery przenośne, zakupiono trzy laptopy dla  nauczycieli, dwa gabinety przedmiotowe wzbogacą się o tablice interaktywne. Zakupiono także wizualizer, projektory multimedialne, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne. Zostanie przeprowadzone techniczne szkolenie nauczycieli z obsługi sprzętu, szkolny „e-koordynator"  przeszkoli i będzie wspierał nauczycieli klas IV-VI.
Według założeń każdego tygodnia co najmniej 3 lekcje powinny odbywać się z wykorzystaniem nowego sprzętu i technik informacyjno-komunikacyjnych. Laptopy nie zastąpią zeszytów,  mają wspomóc nauczanie tradycyjne, zwiększyć aktywność uczniów. W ramach programu będzie się odbywać  doskonalenia zawodowe nauczycieli oparte na międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli – lekcje otwarte, udostępnianie scenariuszy zajęć, wykonanie projektów edukacyjnych.

Na języku angielskim uczniowie z wielkim zapałem realizowali projekt edukacyjny:n "Posłuchaj mnie - avatar jako narzędzie komunikacji niesłyszących" 
https://www.youtube.com/watch?v=9IzsikgUhFw

Praca z wykorzystaniem narzędzi TIK w ramach projektu "Cyfrowa Szkoła" w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Wejherowie.

http://www.youtube.com/watch?v=rrOMVkyT7Tk 
 

Adres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/z-zycia-osrodka/realizowane-projekty/cyfrowa-szkola