Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Przedszkole

Przedszkole dla Niesłyszących w Wejherowie przyjmuje dzieci niesłyszące, słabo słyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną - z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami, w wieku 3-8 lat z terenu całej Polski.

Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 15.00. Dzieci, które mają utrudniony dojazd, mogą przebywać w internacie.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzimy w małych, 6-8 osobowych grupach w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne. Zapewniamy opieką logopedyczną, psychologiczną oraz terapeutyczną. Naszym podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną.

Po ukończeniu klasy zerowej istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych w naszym Ośrodku dla Niesłyszących.
Adres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/struktura-osrodka/przedszkole