Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Oferta edukacyjna

Gdzie znaleźć dobrą szkołę?

Rekrutacja


Informujemy, że przyjmujemy dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej. Oddziały szkolne mogą liczyć od 2 do 4 uczniów.
Dzieci realizują podstawę programową, wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Oferujemy uczniom ze spektrum autyzmu wsparcie, indywidualizację, dostosowaną organizację procesu nauczania i terapii, odpowiednie
wyposażenie sal lekcyjnych oraz integrację z pozostałymi uczniami na terenie szkoły.

Zapraszamy do oglądania filmików:
Pracownik obsługi hotelowej
Technik usług kosmetycznych

Rekrutacja kierunki gastronomiczne

Rekrutacja - stolarstwo
KSZTAŁCENIE ZAWODOWEAdres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/edukacja/oferta-edukacyjna