Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (http://www.osw2wejherowo.pl/)

Misja Ośrodka

MISJA: 

Wszechstronny rozwój wychowanków, ich zintegrowany udział w życiu społecznym, 

przygotowanie do dalszej ścieżki edukacji, w tym edukacji wyższej 

oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.
Adres źródła: http://www.osw2wejherowo.pl/o-nas/misja-osrodka